Živý plot

Živý plot nám může přinést mnoho užitku a krásy. Může být ze stálezelených druhů keřů, z habrů, z kombinace stálezelených keřů s kvetoucími keři, nebo kombinací kvetoucích keřů s keři které plodí jedlé plody, možností je opravdu mnoho. Záleží co je pro nás nejdůležitější (vytvoření soukromí, jedlé plody, estetické působení apod.).

Je velmi vhodné, když při tvorbě živého plotu bereme ohled na potřeby ptactva (úkryt, hnízdění v trnitých keřích, potrava-bobule apod.) a hmyz (rostliny s dostatkem pylu a nektaru) Nejlépe když vybíráme především z původních, místních druhů dřevin, neboť našemu hmyzu a ptactvu totiž chutnají nejvíc.
 

Živé ploty plní celou řadu funkcí:

Slouží v zahradě jako ochrana před větrem (zlepšují mikroklima), snižují prašnost a omezují hluk, vytvářejí soukromí,  poskytují potravu včelám a hmyzu a dávají úkryt ještěrkám, ježkům a ostatním živočichům, a můžou dávat jedlé plody.

Trnité keře jako dřišťál, hloh, šípková růže skýtají ptactvu bezpečné místo k hnízdění. A ne jenom jejich plody jsou zdrojem potravy v zimě i v létě (např. bez černý živí 62 druhů ptactva).