Jedlý les

Nejen z hlediska fází přírodní sukcese* , ale také kvůli nejlepšímu využití prostoru, druhové rozmanitosti, estetické hodnotě a dobrému vlivu na životní prostředí, permakultura preferuje les jako nejlepší formu zahrady. A nemá to být les ledajaký, má to být les poskytující potravu člověku a živočichům. 

Název les je možná trochu zavádějící, protože si pod dímto slovem většinou představíme smrkové či jiné monokultury, které dnes okolo nás rostou. Já zde uvádím les proto, že stromy jsou základem každé zahrady. Strom sem přinese mnoho kvalit. Na jaře krásně rozkvete, v létě poskytne cenný stín a na podzim nám dá úrodu. Vytvoří v zahradě nové mikroklima, pod ním rostou další zahradní patra (keře a rostliny) se kterými se vzájemně podporují v růstu a zdraví a vytváří společenství. Zároveň strom nabízí úkryt a útočiště velkému množství ptáků a hmyzu, kteří opět podporují zdraví celé zahrady. Některé stromy můžeme kopicovat a získáme tak nevyčerpatelný zdroj valstního dřeva. Strom přináši do zahrady energii, kterou zde můžeme čerpat. Pokud takových stromů s bohatými podsadbami máme víc, vzniká nám les.

Lesní zahrada vzbuzuje úplně jiný pocit než nyní běžně používané zahradnické styly. Stromy jsou monumentální a nejsilnější vegetací na této planetě. Na zahradě díky nim dojde ke změně klimatu z příliš horkého, větrného, suchého, nebo mokrého na příjemně vyvážené.

 * přírodní sukcese = vývoj a změny ve složení společenstev v ekosystému. Když rostliny rostou, mění své prostředí například vytvářením většího stínu nebo ovlivňováním úrodnosti půdy. Nakonec se místo stane méně vhodné pro rostliny, které tam právě rostou, a vhodnější pro rostliny s odlišnými požadavky.