Permakultura   

je koncepce přístupu k pěstování plodin, přírodě a životnímu prostředí obecně, tak, aby bylo na hranici nebo ještě lépe za hranicí trvalé udržitelnosti.

Název je složenina anglických slov permanent a agriculture, kde permanentnost (trvalost) reprezentuje trvalou udržitelnost a druhé (zemědělství) značí přístup k půdě nebo přírodě obecně. Ještě větším zobecněním lze permakulturu brát jako kulturu (v duchovnějším slova smyslu filosofii), která od jedince vyžaduje změnu myšlení v jeho vztahu k prostředí.

 

 

 

Základní principy permakultury podle zakladatelů Mollisona a Holgrema:  

Respektování přírodních zákonů – “Necháte za sebe většinu času pracovat přírodní zákony. Pracují totiž s radostí, zdarma a moc dobře.“  

Etické zacházení s přírodními zdroji –  je úzce spojeno s naší zodpovědností za sebe i naši matičku Zemi.  

Upřednostnění zdrojů místně dostupných – je to tak jednoduché a někdy tak opomíjené jenom kvůli tomu, že nás to “jen”  nenapadne.  

Péče o naši modrou planetu –  naše matička Země je živá bytost, a proto si zaslouží naší úctu a respekt.  

Péče o lidi – aby jsme se na pozemku cítili dobře a pohodlně.

Spojování více prvků ve fungující celek – v přírodě platí jiná “matematika” tady platí 1+1 = 3  , vše je propojené se vším,  vše má svůj smysl, užitek a                                                         dohromady to tvoří nádherné, fungující dílo.  

Maximální efektivita při minimální vložené energii – lenost člověka motivuje odjakživa…

Rozmanitost a originalita - učme se od přírody, příroda nesází jen na jednu kartu.

 

Kladný a tvořivý přístup při řešení problémů – problém tady není proto, aby nás zničil, ale aby nás naučil  nacházet řešení.  

Dělení se o nadbytečné zdroje – pomáháme si navzájem, aneb koloběh energie v životě.  

Pokud odpad, pak jen recyklovatelný – v přírodě se vše transformuje a nic nezůstává nevyužité.  

Snaha učinit život radostnějším a jednodušším – jěště že máme srdce, to nám ukazuje tu “pravou” cestu životem…

WEBY s informacemi o permakultuře:

https://ekozahrady.com/co_je_pk.htm

https://www.permakulturacs.cz/

https://www.potravinovezahrady.cz/co-je-permakultura-cast-prvni/

https://www.akademiepermakultury.cz/

      

Kousek historie

Permakultura vešla do povědomí publikací knihy Permaculture I Billa Mollisona a Davida Holmgrena v Austrálii v roce 1978. Podnětem k jejímu vzniku bylo (tamní i všeobecné) zhoršující se životní prostředí. Permaculture I definovala stav trvalé udržitelnosti v přirozených ekosystémech; popsala též stav lidské společnosti a znaky její neudržitelnosti z dlouhodobější perspektivy. Oba tyto stavy byly detailně Mollisonem popsány. Holmgrenovi je zase z větší míry připisována analýza trvale udržitelných ekosystémů, tedy tím, čím se projevuje a jaké zákonitosti v nich platí. Tyto zákonitosti a pravidla (částečně překrývající s některými pravidly systémové dynamiky) jsou natolik obecná, že je lze aplikovat i na některé dosud trvale neudržitelné systémy od malých a omezených území jako park až po celou lidskou společnost. Oba se tato pravidla pokoušeli aplikovat a zejména Holmgren se na jejich uvádění do praxe stal uznávaný odborník.