Jak se "zrodí " ekozahrada?

 

Jako u každého zrodu stojí na prvním místě myšlenka, záměr chci zahradu - rozmanitou, živoucí, harmonickou, plodící, uzdravující….   A JDU NA TO :-) 

Při prvním kontaktu zákazníka si následně domluvíme schůzku přímo na zahradě.  Společně si prohlédneme zahradu, vyslechnu si požadavky, představy, potřeby zákazníka.

Pomáhám zákazníkovi si utřídit jeho skutečné potřeby, přání a pocity, které má zahrada naplnit pomocí cíleně kladených otázek.

Poté co zjistím maximum informací přichází čas na naciťování zahrady. Sama si procházím detailně jednotlivá místa zahrady a vciťuji se do potřeb daného místa.

Každý kousek prostoru své zahrady již má totiž svoji minulost-předchozí vývoj, který se dá při klidném vnímání odhalit (např. místa, která jsou neúrodná nebo naopak části s bohatě humusnou půdou, stromy okousané od zvěři, rostliny rostoucí na pozemku vypovídají o její kvalitě, způsobu předchozího využívání půdy a obhospodařování). Na jemnohmotné úrovni jsou důležité informace o kvalitě energie na jednotlivých místech (jaké pocity dané místo vyzařuje).

S pomocí těchto informací je možné nejlépe stanovit,  která část zahrady se nabízí na jaké využití.

Výsledkem této části je zpracování předběžného návrhu zahrady, který řeší rozvržení prvků zahrady a jejich velkost (kolik ovocných stromů, kolik volného prostoru, plynutí energie po pozemku s ohledem na vedení cest, apod.).

Jednotlivé části (například ohniště, slepice, ovocný sad, bylinkový záhon, zeleninové záhony, pařeniště, dětské hřiště/písek, apod.) musí být harmonicky propojeny, s ohledem na největší možnou praktičnost, tz. že místa, která budeme nejvíc navštěvovat budou umístěná nejblíže, prvky budou propojeny, aby se dosáhlo maximum užitku. Nazývá se to zónování pozemku.

Po odsouhlasení předběžného návrhu zákazníkem, rozpracuji detailně návrh. Návrh obsahuje seznam dřevin, rostlin a studii, která popisuje současný stav pozemku, požadavky zákazníka, postup realizace. K těmto materiálům přikládám text ekozahrada-všeobecné informace, kde jsou postupy a rady pro ekozahradu zpracované z knih a internetu na jednotlivá témata. Cenný je i seznam kontaktů na prodejce rostlin a dřevin, který byl vypracováván postupně a nyní již obsahuje řadu zajímavých kontaktů.

Navrhnu vždy víc variant využití prostoru (různé druhy ovocných stromů/keřů), tak, aby si  zákazník mohl vybrat co nejlépe podle svých preferencí. Důležité jsou i chuťové preference zákazníka.

Po tomto vylaďování překreslím návrhy „načisto“ vždy je součástí  návrh - dřeviny, keře, popínavky a návrh trvalky a podrosty. Návrh se vypracovává v mírce 1:100, u menších zahrádek případně 1:50.

Realizace zahrady potřebuje nutnou přípravu. Jako první se realizují větší stavební práce jako např. výkop jezírka, jiné terénní úpravy, budování cestiček, teras, pergol,  vyvýšených záhonů, apod.

Důležité je sehnat mulčovací materiál a samozřejmě rostliny. Pak přichází na řadu samotné sázení. Nejlepší je varianta, kdy se na realizaci podílí i zákazník, vidí jak se mulčuje, v jaké vrstvě, jak se do mulču sází, jak se orientovat v návrhu (vyměřit vzdálenosti dle návrhu na zahradě).

A nakonec pocit kdy na původně holé ploše svítí kvetoucí rostlinka, září svěží keřík,  to je ta konečná odměna po celém úsilí. Konečně můžeme spočinout pohledem na zahrádce, rostlinkách a oddat se jejich blahodárnému působení.