Ekozahrada, přírodní zahrada, biozahrada

je stejný pojem pro zahradu, ve které se spolupracuje s přírodou,

respektují a využívají se existující přírodní zákony v náš prospěch a zároveň v prospěch celku - ekosystému, Země ....

1. Užitek pro všechny - při výběru rostlin a dřevin je na prvním místě užitek a to ve formě jedlých plodů, listů, léčivých rostlin, nebo rostlin s konkrétním užitkem pro podporu společenství rostlin na ekozahradě (např. dodáváním dusíku do půdy, rostliny-akumulátory živin, zajišťující pokryv půdy) a nakonec svojí biodiverzitou obzvlášt cenně prospívá ekosystému.

2. Půda je živý organizmus, živí nás, a proto si zaslouží naši pozornost a péči.

3. Přírodní sukcese

Příroda je schopná sama regenerace a neustále je připravená vše vylepšovat. Holá, obnažená půda je ohrožená…, hrozí ji odplavování živin,  není chráněná před povětrnostními vlivy-větrem. To vše a mnohé další jsou důvody, proč se příroda brání a zazeleňuje jí „plevelem“ tj. rostlinami, které nejlépe dokáží rychle chránit půdu. Po tom co je půda ochráněna vznikají trvalejší – trvalkové porosty a nakonec příroda zařídí nálety dřevin – keřů a stromů.

Nejvyšší stadium sukcese je les. Les se stromy, které svými listy zúrodňují půdu, poskytují úkryt a potravu živočichům, pomáhají udržovat půdu vlhkou a bohatou na humus. Veškerá půda bohatá na humus vznikla kdysi když jí pokrývali lesy, než se vykáceli a proměnili v pole.

Při respektování přírodní sukcese se volí trvalkové podsadby a využívá se mulčování (zakrývání, nastýlání) půdy.

4. Rozmanitost a originalita - učme se od přírody, příroda nesází jen na jednu kartu. Rozmanitost výsadby zaručuje hojnost pro všechny...

5. Spojování více prvků ve fungující celek – v přírodě platí jiná “matematika” tady platí 1+1 = 3 , vše je propojené se vším, vše má svůj smysl, užitek a dohromady to tvoří nádherné, fungující dílo.  

 Výhody ekozahrady ve srovnání s "klasickou okrasnou" zahradou:

 - menší potřeba údržby, 

    Když se řekne ekozahrada, myslí se tím přírodně založená, pro krásu a pro radost z přírody (ačkoliv může i tak mít hodně jedlých prvků).     Pravá ekozahrada s pěstováním zeleniny je jiný případ a je určena k intenzivní produkci jídla a  údržbu vyžaduje - dle vaší volby.  Potřebná péče o     jedlou (a zároveň okrasnou) ekozahradu je ale mnohem snazší a příjemnější než klasické způsoby pěstování plodin, žádná otročina. Můžete mít i kombinaci: část zahrady jedlé-zeleninové a část přírodně-bezúdržbovou. Nejsou žádné hranice mezi těmito styly, vzájemně se totiž prolínají a lze využít stejné techniky k jejich založení. 

-  produkce rozmanitých jedlých plodů, zeleniny, bylinek bez chemikálií,

- rostliny a dřeviny jsou ve společenstvách, kde se vzájemně doplňují a podporují, proto jsou také odolnější a zdravější,

- udržování a zvyšování půdního zdraví a půdní úrodnosti,

- větší druhová rozmanitost - biodiverzita,

- tato zahrada láká užitečné druhy hmyzu, motýlů a živočichů k návštěvě zahrady v každém období,

-  vytváří harmonické místo pro odpočinek, možnost pozorování rostlin a živočichů.

- Přírodní zahrady děti podněcují k vynalézání her, k experimentování, k tomu, aby si samy něco postavily. Pokud příroda dostane na naší zahradě     místo, naučí se ji děti vnímat jako něco cenného, co si zaslouží naši péči a ochranu.

    Přírodní zahrady například s kopci, zemními valy, chodbami z keřů a trampolínou z větví dětem poskytují možnost rozmanitého pohybu: skákat, vylézt nahoru, skočit dolů, šplhat, udržovat rovnováhu atd. Přírodní materiály jako voda, písek, půda, větve, dřevo, listí, šišky, kaštany a květiny vyzývají k tvořivé hře a podněcují k pozorování, učení a chápání.

STVOŘTE SI S LÁSKOU svůj živoucí prostor :-)